English

Фарш Слуцкий

Фарш Слуцкий

Cроки хранения:

1 месяц

  • Условия хранения: от (-1,5) ºСдо +6 ºС
  • Варианты упаковки: Пакет